140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?


Lūgšana Adventes pirmajā svētdienā

Kungs Jēzus, Tu Augstiteicamā Dieva Dēls, Tu mūsu Ķēniņš, Pravietis un augstais Mācītājs. Cik liela ir tava žēlastība, pret mums, nabaga cilvēkiem: Tu esi atstājis savas godības krēslu, lai ar šādu lielu pazemošanos sagatavotu ceļu, ka mēs varētu ar prieku pieiet tavas žēlastības tronim.

Kungs Jēzus lūgšana pirmajā adventā

Tu tik priecīgs un labprātīgs esi gājis pretī savai nāvei un rūgtajām ciešanām, ka esi mūs pamācījis arī savs ciešanās tev pakaļ dzīties un meklēt dārgo maksu, kas klusināja tava Tēva dusmas un mums nāvi padarīja par saldu miegu.

Ak, saldais [mīļais] Jēzu, kaut mums būtu tikai tāda sirds, tevi jo dienas jo vairāk mīlēt un tavu lielo mīlestību ar karstu mīlestību atmaksāt.

Ak, Kungs, gars gan ir drošs, bet miesa vāja. Šis kūtrums, ko mēs jūtam sevī, mums gaužām nepatīk. Cik reizes mēs neesam tev pie tava svētā galda zvērējuši, bet, ak, cik ātri savus svētos solījumus esam aizmirsuši, jā, mēs no sava žēlīgā Dieva un Kunga esam atkāpušies gan vārdos, gan darbos, ka mums ir kauns nākt tavā priekšā, ak Dievs! Ar noskumušām sirdīm mēs nākam pie Tevis.

Sataisi tu pats caur savu Svēto Garu mūsos to, ko tu pie mums meklēji. Velc mūs, tad mēs tev tecēsim pakaļ tavu baušļu pēdās. Mēs tev šodien solām no jauna, ka mēs tavus baušļus no visas sirdsprāta gribam turēt. Uzturi mūsos savas mīlestības uguni. Iestiprini mūsu ticību, dod mums tādu prātu, ka mēs tevi arvien karsti pielūdzam un tava vaiga priekšā visas savas vajadzības nesam.

Atgriez mums savu žēlastību, lai manām savā sirdī, ka tu mūs mīli, un mēs mīlam tevi. Lai mēs, kamēr dzīvojam, izturamies kā tavas ķēniņvalstības ļaudis, un lai mēs, tev, ak Kungs Jēzus, uzticamies līdz nāvei. To mēs no sirds dziļumiem lūdzam, ar taviem paša vārdiem:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.