361. Kā parasti notiek sagatavošanās Vakarēdienam luteriskajā Baznīcā?


Lūgšana otrajā svētdienā pēc Zvaigznes dienas

Ak, Dievs, tava saprašana, gudrība un ceļi nav kā mūsu ceļi, un tavs rīcības veids nav kā mūsu.

kāzas līgavainis ar līgavu

Mēs slavējam un teicam tevi, ka tu mūs tik tēvišķi apgādā, spēcīgi apsargā, žēlīgi uzturi un visus brīnišķīgi vadi.

Kad mēs uzlūkojam svētību, ko tu mums dod, tad mums par to ir tev jāpateicas. Ja arī tā mums liktos niecīga, tad tomēr tas ir vairāk, nekā esam pelnījuši un esam vērti.

Ak, Dievs, lai mēs nekad neaizmirstu tavu žēlastību un neesam nepateicīgi, citādi tu varētu atraut no mums savas žēlastības bagātās rokas. Lai mēs, jo vairāk tavu mīlestību un labdarību redzēdami, jo vairāk tevi mīlam, slavējam un tev paklausām ar svētu dzīvošanu.

Ja tev labpatiktu mūs piemeklēt ar trūkumu un nabadzību, tad lai mēs tādēļ neatmetam savu cerību uz tevi, bet, lai stipri ticam, ka tu savu skumju un bēdu ūdeni, kad nāks tava stunda, ātri pratīsi pārvērst par iepriecas vīnu.

Mēs tomēr gribētu darīt visu to, ko tu mums pavēli. Mēs katrs gribam savos amata pienākumos čakli strādāt un no sirds dziļumiem tevi pielūgt. Gan tad tu dosi mums tik daudz svētības, cik mums nepieciešams.

Kungs Jēzu, tu ar mums esi saderinājies uz mūžīgiem laikiem, kā līgavainis ar līgavu. Dod, ka mēs turamies pie tevis labās un ļaunās dienās.

Tu gan mēdz labāko saviem bērniem taupīt uz beigām. Bet, ja tu tik daudz laba mums novēli jau šajā pasaulē, kur mēs joprojām dažādi grēkojam un esam tavas mīlestības necienīgi, ko tad tu mums tur, Kungs Jēzu, darīsi augstajās Debesīs, kur mēs vairs negrēkosim?

Cik gan līgsmi mēs būsim tur, kur nebūs ne trūkuma, ne bēdu, ne asaru, bet vienīgi prieks un tavas godības pilnīgā atspīdēšana pie tavas labās rokas mūžīgi mūžam?

Tāpēc mēs tevi jau tagad piesaucam no šīs bēdu zemes, un lūdzam tevi tā, kā tu mūs pats esi mācījis:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.