20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?


Lūgšana žēlastības svētdienā

Simtkārtīga pateicība ir jādod Jēzum. Tev, žēlastības Jēzu, kas esi vislabākais Gans, pie kā mums netrūkst nenieka.

žēlastības gans

Paldies tev, ka Tu mūs, savas aitiņas, sauc ar savu mīļo gana balsi. Paldies, ka Tu mūs vadi sava Vārda zāļās ganībās, un ved mūs pie tavas patiesības skaidrajiem ūdeņiem.

Kāds gan tev labums no mums, nabaga cilvēkiem, par to, ka tu mūs no mūsu jaunībās tā uzturi? Kāds gan tev no mums labums? Lūgšanas, nopūtas, asaras ir mūsu vislabākais upuris, ko mēs spējam tev pienest.

Bet cik vērtas ir mūsu asaras pret tavām asinīm, kur der mūsu lāsītes pret tavas mīlestības okeānu?

Tu, Gans, pazīsti mūsu sirdi. Gars ir labprātīgs, bet miesa vāja. Ja mēs ko spējam, tad arī to tikai caur tavu žēlastību. Tu esi Gans, Tu mūs pazīsti, lai mēs pazītu tevi. Tu mūs mīli un atdevi savu dzīvību par mums, lai mēs tevi mīlētu pāri visām lietām un esam tev uzticīgi līdz nāvei. Ej, mūsu Gans, mūsu priekšā, un dod ka mēs, tavas aitiņas, tev sekojam.

Tu visu pasauli gribi darīt par vienu ganāmo pulku. Dod, ka mēs visi turamies pie tavas draudzes kā īsteni locekļi, ka mums būtu mūžīgās dzīvošanas cerība, ko Tu esi solījis dot tiem, kas tevi mīl.

Paklausi jel mūs, žēlīgais Jēzus, kad mēs lūdzam tavā Vārdā:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.