104. Ko Dievs pavēl septītajā bauslī?


Lūgšana Baltajā svētdienā

Tu, miera Lielskungs, Jēzu Kristu, kas esi atnācis no Tēva nopelnīt nevien mūžīgu mieru un taisnību, bet arī sūtīt savu ticīgo ļaužu sirdīs miera Garu!

miera Lielskungs

Ak, cik gan priecīgi kļuva tavi mācekļi, kad Tu nāci viņu vidū un runāji ar viņiem vienīgi par mieru. Ak, cik priecīga ir arī mūsu sirds, kad Tu mums apsoli mieru.

Mēs gan šajā pasaulē dzīvojam kā svešinieki, un drīzāk varētu atrast mieru jūras viļņos, nekā šajā pasaulē. Bet dod mums žēlastību, ka mēs mieru meklējam un mīlam. Lai mums ir miers ar visiem cilvēkiem, tik tālu, kā tas pienākas kristītiem cilvēkiem, kā tev, ak miera Dievs, ir miers ar mums.

Dod mums arī miera un samierinātības Garu, ka mēs cits citu mīlam. Jo pēc tā Tu gribi pazīt savus mācekļus, kuriem būs mīlestība savā starpā.

Dod mieru visiem, kas mieru grib. Visvairāk dod mūsu sirdīm jauko dvēseles mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu, kas mums ir. Lai sirds ir mierīga un mēs būtu samierināti ar tevi, ka varam ticīgi sacīt: Mans Kungs un Mans Dievs!

Dod mums mieru atrast tavas svētās vātis, kad pasaule mums ne kādu mieru neļauj, un kad mūsu sirdsapziņa [zināma-sirds] mūs biedē. Tad arī mirstot mēs savas rokas liksim tavos sānos un savus pirkstus tavās naglu rētās un sacīsim: Kungs, Tu esi cienīgs ņem godu, slavu un spēku, jo Tu esi mūs atpircis ar savām paša asinīm. Tev mēs gribam pateikties, mīlēt un tevi slavēt mūžu mūžos.

Paklausi mūs Jēzu, ka mēs tavu svēto lūgšanu lūdzam:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.