187. Ar kādiem vārdiem ticības apliecība izsaka Jēzus pazemības stāvokļa dažādos brīžus?


Dieva žēlastības nodoms

Kas ir Dieva žēlīgais un labais prāts?

Dieva žēlastības nodoms

Dieva žēlastības nodoms ir dāvāt mums pestīšanu. Šo savu prātu Viņš ir atsedzis ar Evaņģēliju, kurš atklāj, Dievs grib, lai visi ticētu Jēzum Kristum, dzīvo saskaņā ar Viņa vārdu un galā iegūst mūžīgo svētlaimi.

Mana Tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata Dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšāmcelšu pastarā dienā. [Jņ.6:40]

Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības. [1.Tes.4:3]

Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. [Jņ.3:16]

Saki tiem: kā es esmu dzīvs, saka Kungs Dievs, man nav prieka par ļaundara nāvi – lai ļaundaris atgriežas no saviem darbiem un dzīvo! Atgriezieties! Atgriezieties no saviem ļaunajiem darbiem! Kādēļ jums mirt, Israēla nams?! [Ec.33:11]

Kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. [1.Tim.2:4]

Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgriežas. [2.Pēt.3:9]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.