41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?


Dieva žēlastības griba

Kāda tad īsi sakot ir Dieva žēlastības griba un kā tā tiek atklāta mums?

Dieva žēlastības griba


Dieva žēlastības griba ir piedot mums mūsu grēkus (no žēlastības un Kristus dēļ) un būt par mūsu žēlīgo Tēvu, un palikt par tādu vienumēr. Tas tiek darīta zināma mums caur nemaldīgo Dieva Vārdu.

Kā es esmu dzīvs, saka Kungs Dievs, man nav prieka par ļaundara nāvi – lai ļaundaris atgriežas no saviem darbiem un dzīvo! [Ec.33:11]

Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. [Jņ.3:16]

[Dievs] grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. [1.Tim.2:4]

Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgriežas. [2.Pēt.3:9]

Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. [Rom.11:32]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.