180. Kāpēc mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam?


Tā Kunga diena un sabata diena

Kāpēc kristieši tomēr svētī svētdienu – pirmo nedēļas dienu?


Kristieši savā brīvībā par dievkalpojuma dienu var noteikt vienu vai arī citu dienu. Lai gan apustuļi un draudze apustuļu laikos svētīja sabatu, tomēr, lai nodalītos no jūdu sinagogas, kas viņus vajāja, un kristieši sāka svētīt un godāt Tā Kunga dienu – pirmo nedēļas dienu jeb svētdienu. Pie tā kristieši pieturas arī šodien.

Dažs spriež, ka viena diena ir pārāka par otru, cits – ka visas dienas vienādas. Lai ikviens paliek pie sava ieskata. Tas, kas ievēro kādu dienu īpaši, to svin Kungam par godu, arī tas, kas ēd, to dara Kungam par godu, jo viņš pateicas Dievam. Un arī tas, kas visu neēd, atturas Kungam par godu un pateicas Dievam. [Rom.14:5-6]

Ikkatras nedēļas pirmajā dienā ikviens no saviem iekrājumiem lai noliek tik, cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotiktu tad, kad es ieradīšos. [1.Kor.16:2]

Nedēļas pirmajā dienā, kad bijām sapulcējušies maizi lauzt, Pāvils runāja ar ļaudīm; gatavodamies jau rītausmā doties ceļā, viņš runāja līdz pat pusnaktij. [Ap.d.20:7]

Tā Kunga dienā es tiku aizrauts garā un dzirdēju aiz sevis skaļu balsi, itin kā tauri atskanam. [Atkl.1:10]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.