246. Kā notiks augšāmcelšanās?


Dziediet Kungam jaunu dziesmu

Dziediet Kungam jaunu dziesmu, dziedi Kungam visa zeme! Svētajā rotā, lai dreb Viņa vaiga priekšā visa pasaule! Dziediet Kungam, svētījiet Viņa Vārdu, vēstiet diendienā Viņā pestīšanu! Izstāstiet tautās Viņa godu un visos ļaudīs – Viņa brīnumus! Liels ir Kungs un slavējams ļoti – bijājams Viņš pār visiem dieviem, jo visi tautu dievi – tik elki, bet Kungs debesis radījis! Diženums un slava Viņam pa priekšu, spēks un godība Viņa svētvietā!

Atzīstiet Kungam, tautu saimes, atzīstiet Kungam spēku un godu! Atzīstiet Kunga Vārda godu, nesiet upuri un ienāciet Viņa pagalmos! Klausieties Kungam svētajos mitekļos! Drebi Viņa priekšā, visa zeme! Sakiet: tautās Kungs valda, nolicis pasauli, nepakustas, Viņš tiesās tautas pēc patiesības! – Lai priecājas debesis un lai līksmo zeme, lai krāc jūra un viss, kas tajā! Lai gavilē lauki un viss, kas tajos! Tad dziedās visi koki mežā – Kunga priekšā, jo Viņš nāk, jo Viņš nāk tiesāt zemi! Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas Savā patiesībā.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.