339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?


Lūgšana pēc maltītes

Pateicieties Kungam ar dziesmu, spēlējiet cītaru mūsu Dievam, kurš debesis mākoņiem aizklāj, kurš zemei sataisa lietu, kurš kalnos izaudzē zāli, kurš dod zvēriem viņu iztiku, kraukļu bērniem, kad tie brēc! Ne zirga spars tam tīk, ne par vīra lieliem tam prieks – patīk Kungam tie, kas viņu bijā, kas cer uz viņa žēlastību. [Ps.147:7-11]

lūgšana pēc maltītes

Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipns

Un Viņa dāsnums paliek mūžīgi.
Tam Kungam ir labs prāts pret tiem, kas Viņu bīstas,
Un kas paļāvībā gaida uz Viņa dāsnumu.

Mēs pateicamies Tev,
Kungs, Dievs, debesu Tēvs,
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu,
Par visu, ko Tu mums dāsni dodi.
Tu dzīvo un valdi mūžīgi!

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.