317. Vai var [vai vajag] kristīties vēlreiz?


Mēs teiksim, slavēsim [410]

Tam Kungam pateiciet!
Viņš žēligs visās vietās.
To Kungu slavejiet!
Viņš dara lielas lietas.
No mātes miesām viņš
Mūs dzīvus uzturejs
Un visu labu vēl
Līdz šodien novēlejs.


Dod ari, Dievs, ka mums
Uz priekšu labi klājas;
To mīļu mieru dod
Iekš zemes, sirds un mājas.
Ar žēlastibu, Tēvs,
Uz mums jel lūkojies,
Tad bēdas izzudīs,
Tad prieks mums vairosies.

Ta Tēva mīliba,
Ta Jezus žēlastiba,
Ta svēta Gara prieks
Un viņa sadraudzība
Lai allaž ir ar mums,
Tad to vis’augtstaku
Mēs teiksim, slavesim
Caur visu mūžibu.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.