189. Ko Bībele māca par Jēzus piedzimšanu?


Johann Michael Altenberg: Tu, mazais pulciņ, nebīsties

Tu, mazais pulciņ, nebīsties, Kad ienaidnieks tev uzmācies
Un draud no visām malām, Un sauc, ka tev būs bojā iet.
Tik turi savu kroni ciet’ Un pastāvi līdz galam!

Tā Kunga darbā stāvēdams, Tam Kungam paliec uzticams
Un ļaujies Viņa ziņā! Dievs Gideonu aicinās,
Kas Viņa tautu modinās Un vadīs karstā cīņā.

Kam Jēzus vārdā cerība, Tam bezdievīgo viltība
Nenieka nepadarīs. Tie kritīs kaunā; bet kam Dievs
Stāv klāt, kas Dievam nodevies, Tas visu pārspēt varēs.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.