246. Kā notiks augšāmcelšanās?


Kas jāsludina

Es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. [1.Kor.2:2]


Ir sastopami tādi sludinātāji, kuri domā, ka īstam sludinātājam noteikti jāmāca kas vairāk, ne tikai Kristus un mūsu pasludinājums.

Tie ir godkārīgi savādnieki, kas nepatikā novēršas no mūsu vientiesības un sludina savu īpašo gudrību, gribēdami, lai ikvienam, kas tos uzlūko, uzreiz būtu jāsaka: tas gan ir īsts sludinātājs! Tādus vajadzētu sūtīt uz Atēnām, kur ļaudis ik dienu grib dzirdēt jaunas lietas. Viņi meklē savu, nevis Kristus godu, tādēļ galu galā tie kritīs kaunā. Sargieties no tādiem un palieciet pie svētā Pāvila, kas nav gribējis zināt neko citu – kā vien Kristu, krustā sisto.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.