66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?


Kādēļ jums ir tik svarīgi palikt Kristū

Izmantojot līdzību ar vīnakoku un tā zariem, Jēzus norāda uz ciešo, dzīvību dodošo vienību, kura pastāv starp Viņu un tiem, kurus Viņš aicinājis par Saviem mācekļiem.

Jāņa evaņģēlija 15.nodaļā Jēzus saka: “Es esmu vīnakoks, jūs tie zari.” Tālākajos septiņos pantos Jēzus desmit reizes atkārto vārdu palieciet.

Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī,” (Jņ.15:4)

“Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt” (Jņ.15:5)

“Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg” (Jņ.15:6)

“Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” (Jņ.15:7)

“Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā” (Jņ.15:9)

“Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā” (Jņ.15:10)

Skatīt arī Jņ.6:56 un Jņ.8:31-32.

Savās vēstulēs apustulis Jānis arī lieto jēdzienu “palikšana“:
1.Jņ.2:6; 1.Jņ.2:10; 1.Jņ.2:14; 1.Jņ.2:17; 1.Jņ.2:24; 1.Jņ.2:27; 1.Jņ.2:28; 1.Jņ.3:6; 1.Jņ.3:9; 1.Jņ.3:14; 1.Jņ.3:15; 1.Jņ.3:24; 1.Jņ.4:12; 1.Jņ.4:15; 1.Jņ.4:16; 2.Jņ.1:2; 2.Jņ.1:9.

e-BAZNĪCA turpmāk skaidros, kāpēc Jēzus vairākkārtīgajam aicinājumam “palieciet” ir tik liela nozīme jūsu dzīvēs.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.