Ieskaties

14 komentāri par “Atšķirīgie uzskati par dievkalpojumu

 1. Ir vēl arī tāda vienkārši “Dieva draudze”, kurus diez vai par pentakostāļiem varētu saukt. UN viņu uzskati ir vēl savādāki

  Dievkalpojums nav tas, kad svētdienās sanākam baznīcā, bet gan mūsu kalpošana Dievam vispār ar labiem darbiem utt. Bet tā baznīcā iešana ir svētsapulces, jo lūk bībelē nav minēts, ka draudzes sanāksmi sauktu par dievkalpojumu, bet gan, ka par dievkalpojumu sauc palīdzēšanu cilvēkiem

  Ko lai atbild uz šo?

 2. padomā tikai … mēs kalpojot Dievam !!!
  * * *
  vai tas ir tas, kas notiek Dievkalpojumā???
  tad varbūt vajadzētu saukt lietas īstajā vārdā(varbūtu vajadzētu mainīt nosaukumus)… Nu labāk varētu tādu tusiņu nosaukt par “Mūskalpojums; Mēskalpojums, Pakalpdievamsu” vai kaut kā vēl citādi
  [nu tā lai nosaukums vairāk atbilstu lietas būtībai un tiešām izceltu mūsu svētīgo darbošanos cilvēku / dieva priekšā]
  – – –
  Jo pagaidām kaut kā tā pārprotoši sanāk: D-I-E-V-K-A-L-P-O-J-U-M-S
  [sanāk itin kā Diev(s)kalpo-J(m)ums]
  * * *
  Kā tur ir, lasītāj, vai tad tas tā būtu pareizi?, …ka varenais Dievs nāktu tā tagad katru svētu dienu un mums sniegtu kaut kādus pakalpojumus. Mums, Mums, Mums taču jākalpo (jo dieva taču nemaz nevaid…viņš taču tika nokauts pie krusta…mums tagad jātuprina viņa iesāktais).
  Turklāt tā taču ir dauz-jo-ērtāk – Vien-div(cik)reiz nedēļā kārtīgi nokalpojies un pēc tam var godam/pelnīti atpūsties…tā visi tiek apmierināti – neviens nevienam neko nepaliek parādā (vismaz nu dievam-kalpotājs noteikti ne)
  – – –
  tā nu redz ir viena tāda milzīga klupšanas stiga jūsmotājiem. Tie darīdami labos(kalpošanas) darbus domā piemānīt pašus, svešus un pašu Dievu.
  * * *
  ticīgie savukārt ar bijību pieņem prātam neaptveramo: Dievs Kalpo Mums! …un tas notiek ik reiz iekš Dievkapojums, kur divi vai trīs kopā sanākuši uz trīsvienīgā dieva aicinājumu un apsolījumu. Kur pats Kungs tos stiprina un uztur ar savu vārdu un sakramentu, ceļā uz mūžīgo dzīvošanu.
  …bet …Tas tak apgriež visu ar kājām gaisā!
  Tad jau sanāk, ka arī mēs, kungi un dāmas…, ka arī mums ķēniņu goda cienīgiem, nāktos kalpot kādiem par mums zemākiem – plukatām, sērdieņiem, stulbeņiem, slinķiem, zagļiem, nevīžām un visādi citādi mūsu kalpošanu saņemt necienīgiem grēciniekiem?!.(tatšu vai tad tieši ne šiem… vai tad ne tieši deļ tādiem mūsu kungam bija ciest,mirt…)
  – – –
  Tā nu es te varētu tuprināt gari un plaši (man jau – ka tik kāds klausās:)
  bet sāls ta tā = Ja Kristus nava augšām-cēlies, tad… – Kurš tad kalpo Dievkalpojumā?
  Kurš saka: “Ņemiet ēdiet – tā ir Mana miesa” … (no kā un caur ko) mēs saņemam visu grēku piedošanu?

 3. Tāli, viņi liek priekšā šito rakstu vietu

  Romiešiem 12. nodaļa

  1 Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.

  kur, šķiet, vecajā tulkojumā “garīgā kalpošana” vietā ir “dievkalpojums”

 4. šiem ir cits gars
  (līdzīgas izpausmes esmu manijis pie 7tās dienas adventiņiem)
  – – –
  Ja mīļš un maigs un uzticīgs Tu būsi
  Un pastāvēsi visās kārībās,
  Tad drīz tu par Dieva bērnu kļūsi
  Un laimes apņemts būsi mūžīgi!

  – – –
  Ja …- Tad
  – – –
  Tas nav tas pats Kristus beznosacījuma mīlestības evaņģēlijs, ko mēs esam sludinājuši
  Šī ir viena no daudz-jo-dažādajām cilvēku mācībām
  es šos ierindotu balto magu kategorijā
  [kā jau iepriekš, šos nepazīdams, biju tādus atmaskojis, sakot:
  Dariet vienmēr un visiem tikai labu un tā jūs visus piemānīsit…pat Dievu“]
  – – –
  sabiedrībai īpaši kaitīgi tādi gan nav , bet kārtīgi saputrojušies gan sevī tie ir. Kā likums, tādu vārdi nekad neiet kopā ar viņu darbiem (nemaz jau nerunājot par domām). Šiem ir sava veida (pasīva) pasaules uztvere …un saviem sekotājiem tie arī to (realitāti) vienkāršā veidā iemāca ignorēt.
  Tas, ka starp viņiem varētu būtr kristieši?…nenoliedzu. Viņu ticības apliecības manipulē ar mums pazīstamiem terminiem. Viņu evaņģelizēšanas metodes ar nešķiet agresīvas. Tikai man tas kaut kā neglābjami asociējas ar mušpapīru: Mušu uz tā pa pilnam, bet dzīvas – tikai dažas.
  Raksti (Sal.pam. 21:16) brīdina mūs par (ne)nonākšanu mirušo draudzē(s)!

 5. Uzdevu izaicinošu jautājumu vienam no viņiem – vai tu nekad negrēko? Un saņēmu tādu diezgan izvairīgu atbildi. Vispār mani nosauca par tukša muldētāju, lai arī citēju rakstuvietas ļoti trāpīgas, uz ko tika atbildēts – nepareizs bībeles pantu lietojums. Līdz tagad beidzot sapratu – lai arī ko un kā es pierādītu, jebkurā gadījumā būšu tukša muldētājs, kamēr neapstiprināšu viņu mācību, neskatoties uz to, ka tā ir bieži pretrunā ar rakstiem

 6. nu par to tukša muldēšanu…
  iespējams viņiem ar būs bijusi taisnība :D
  – – –
  visa tava cenšanās ir tukša vēja ķeršana
  un dzīšanās pēc (pašapmierinājuma) pašapliecināšanās
  ja tu sludini rakstu gudrības viņu (vecā cilvēka) gudrībai, tad
  viņi vēl paši tevi var tajās pamācīt (viņi to dara ilgāk par tevi), cenšoties
  dieva vārdu uzņemt ar miesas prātu.
  – – –
  mēs savukārt sludinām, ka tas ir neiespējams…
  …ir neiespējams pārmācīt veco cilvēku
  miesas prātam tas viss ir geķība
  – – –
  filozofiski apsludinātai miesai ir tikai divi iespējas – iekulība vai izmisums(vai šie abi kombinācijā)
  :(līdz nāvei izmisuši liekuļi, kuri cenšas aizmukt no realitātes, izdomājot aizvien jaunas un pārliecinošākas metodes…-un tāda ir visa pasaule – viens otru un paši sevi mānīdami):
  [skat Mt. 15:14]
  – – –
  atmet, Ingar, tādu savu gudrību …pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

 7. Droši vien, ka tev daļēji ir taisnība, taču ne tikai tāpēc vien – arī tāpēc, lai caur diskusijām pats sev pierādītu ka pareizs ir tas, kā luterisms māca.

  Bet tā tīri ņemot – vai tad tukša muldēšana ir ja konkrēti runāju par lietu? Piemēram par kristības ārējo formu un ūdens daudzumu – vai tā ir tukša muldēšana, ja rakstos pamatoju savu viedokli, ka tai formai nav nozīmes?

 8. Tāpat arī kad paskaidroju par Dievkalopjumu luteriskajā interpretācijā – vai arī tā ir tukša muldēšana?

 9. ā… nu, ja tu skaidrošanu viņiem … ja šos izmanto tikai kā kādus, no kuriem negaidi izpratni, bet tikai atbalsi saviem ticības meklējumiem.
  Nu tad jau gan…
  – – –
  vai tad tā kāda tukša lieta – pārsteigt cūkas, paberot tām drusciņu pērles?
  tiešām, vai tad tas kāds ļaunums? – svētumu sunīšiem nomest priekšā…

 10. Labāk ej un sludini Kristus evaņģēliju tiem, kas to nekad nava dzirdējuši, nevis centies pārauzināt/pārskolot tādus, kas no patiesības novērsušies!
  – – –
  Ej sludini neticīgajiem, grēciniekiem, pagāniem; ej iepriecini noskumušos un izmisušos,
  nevis uzbāzies ar savu gudrību svētajiem, ticīgajiem, taisnajiem
  – – –
  vai tad nezini, kam ir vajadzīga pestīšana?
  jeb vai tu gribētu kļūt par jaunu(kārtējo) bauslības sludinātāju?

 11. tā jau vispār ir, tāda kā atkarība, gribas pierād”it, ka man taisnība, bezjēdzīga laika nosišana, bet reizēm ir grūti atšķirt, kur ir tā robeža starp diskusiju un kā tu teici – pašapliecināšanos

 12. Ha hā… pārējiem “uzskatos par dievkalpojumu” ir apmēram 1 (viens) apgalvojums, bet luterāņiem ir atvēlēti trīs (3) reiz vairāk, ļaujot izteikties daudz aptverošāk. Nezin kādēļ, bet Dieva draudzēm, Pentakostāļiem, runasvīra lomā ir iecelts mūzikas(!) kalpošanas vadītājs, radot maldīgu priekšstatu, ka dziesma ir vienīgais un galvenais un izslēdzošais veids, kā Dievs tiek meklēts un sadzirdēts. Tas ir maldīgi, maldinoši un protams, tendenciozi! Cheers! :)))

Atbildēt