285. Kas ir labie pārbaudījumi?


Tēvreizes trešās lūgšanas saturs

Ko sevī ietver Tēvreizes trešās lūgšanas teksts: “Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes”?

Tēvreizes trešās lūgšanas saturs

Tēvreizes trešā lūgšana ietver atzīšanos, ka mēs šo Dieva žēlastības pilno prātu nevaram piepildīt paša spēkiem, un tamdēļ mēs lūdzam, lai Dievs neļauj atkal celties mūsos vecajam grēka cilvēkam, kas ir Dieva pretinieks, bet lai Viņš mūs stiprina ar savu vārdu un uztur mūsos ticību, lai mēs varētu pastāvēt visos pasaules pārbaudījumos.

Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. [Fil.2:13]

Dzirdēt es dzirdēju Efraimu īdam: tu mani pārmācīji, es tiku pārmācīts kā dumja tele! Ved mani atpakaļ, un es atgriezīšos, jo tu esi Kungs, mans Dievs! [Jer.31:18]

Šķīstu sirdi radi man, Dievs, un stingru garu atjauno manī! [Ps.51:12]

Māci man pildīt tavu gribu, jo tu esi mans Dievs! Tavs Gars ir vēlīgs – ved mani pa līdzenu zemi! [Ps.143:10]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.