56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?


Jēzus piekodina palikt Viņam uzticīgiem

“Viss, kas ir Mans, tas ir Tavs, un, kas ir Tavs, ir Mans.” [Jņ.17:10a]

Jēzus piekodina palikt Viņam uzticīgiem

Šie ir skaidri un bagātīgi vārdi. Nebūtu pietiekami sacīt: “Viss, kas ir Mans, tas ir Tavs,” jo to varētu sacīt katrs no mums, kas pilnīgi visu esam saņēmuši no Dieva. Tas kļūst daudz dižāk, kad Kristus to apvērš un turpina: “kas ir Tavs, ir Mans.” To Dievam nevar sacīt neviena radība.

Turklāt, šos vārdus nav jāsaprot runājot vienīgi par to, ko Tēvs Viņam deva šajā pasaulē, bet attiecas uz vienu dievišķo būtību, kas Viņam ir kopīga ar Tēvu. Viņš nerunā tikai par mācekļiem un kristiešiem, bet ietver visu, kas vien Tēvam ir, ieskaitot Viņa mūžīgo un visvareno būtību, dzīvību, patiesību, taisnību utml.

Proti, Kristus atklāti apliecina, ka ir patiess Dievs, jo šie vārdi, “kas ir Tavs, ir Mans,” neko neatsāj neiekļautu. Un mums nav jāaizmirst iemesls, kādēļ Kristus lieto vārdu “viss,” un, ko Viņš ar to saprot. Ar vārdu “viss” Viņš sniedz sevi tiem, kas cieši turas pie Viņa vārda. Jēzus piekodina palikt Viņam uzticīgiem, un zināt, ka Dievs runā, darbojas un dāvā visas lietas caur Viņu, un visi Dieva vārdi un darbi ir jāmeklē Viņā.

Citiem vārdiem sakot, tu Kristū neko nevari redzēt un dzirdēt, vienlaicīgi neredzot un nedzirdot Tēvu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.