133. Kā grēks ienāca pasaulē?


Lūgšana Kristus piedzimšanas svētkos

Kungs Jēzu, mēs teicam un slavējam Tavu svēto vārdu, ka mēs atkal no jauna varam svinēt Tavas piedzimšanas svētkus. Kad Tu reiz piedzimi Betlēmē, Tevi nesveica un neuzņēma bagātie un varenie. Vispirms Tu nāci pie nabagiem, vienkāršiem un nicinātiem ļaudīm, šīs pasaules zemajiem. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo gudrību un žēlastību. Tagad mēs varam droši zināt, ka Tu esi Pestītājs visiem un ka neviens nav atstumts savas nabadzības vai nevarības dēļ.

lūgšana Kristus piedzimšanas svētkos

Tādēļ nāc, Kungs Jēzu, ienāc šodien pie visiem. Ļauj mums visiem saprast, ka Tu gribi būt mūsu brālis, mūsu Pestītājs un Kungs. Lai Tava svētā Evaņģēlija zvaigzne vada daudzus turp, kur tie var atrast Tevi un līksmot Tavā mūžīgajā augstībā un godībā. Dod, ka viņu sirdīs dzimst īsta ticība. Palīdzi tiem arī, ka tie var sākt Tevi mīlēt un turpmāk staigāt Tavā gaismā.

Kungs Jēzu, mēs Tevi lūdzam: svētī šodien Savu baznīcu visā pasaulē. Palīdzi tai liecināt visiem ļaudīm, ka šodien viņiem “Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” [Lk.2:11]. Palīdzi visiem bīskapiem, mācītājiem un citiem kristīgajiem lieciniekiem Tavā baznīcā būt īstiem priecīgās un labās vēsts nesējiem, sludinot mieru un pestīšanu visiem ļaudīm, jo viņu Dievs ir “mūžīgi ķēniņš” [Ps.146:10]. Miera Lielskungs, svētī šos Ziemassvētkus mums visiem Savā brīnišķajā un vissvētākajā vārdā. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.