47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?


Ne Par…, ne Pret…, bet Ar…

Ar gaismu, kas nākusi pasaulē,
Par gaismu, kas ielīt var dvēselē;
Pret Dievu, kas sauc mūs no mūžības,
Mūsu balsis lai lūgšanā paceļas.

Ar gaismu, kas nākusi pasaulē,
Pret tumsu, kas mīt katrā dvēselē;
Pie tiem, kuri Vārdu “Kungs” neatzīst,
Un kas godības Ķēniņa nepazīst.

Lūdzot ar tiem, kuriem vara un gods,
Valstība, spēks ir no Dieva dots,
Tā lai ar taisnību savu tu stāvi,
Pastarā tiesā, ka nepelni nāvi.

Jo ne jau pēc pasaules gala mēs lūdzam,
Jēzu mēs visu grēku Tev sūdzam,
…Dievs,…Mēs Tevi lūdzam …

No velniem nikniem mūs pasargā,
Kam pasaules dogmas ir pamatā,
No tiem, kuri dzīvi grib izdzīvot,
Turklāt mūžību iegūt – to nolaupot.

Sludini tam, kuram tumsa mīt dvēselē,
Sludini tam, kas grib vajāt mūs pasaulē;
Gaismas stars vien no svētiem šķir grēcīgo,
Dieva Gars, vien var attaisnot netaisno.

Labie darbi ir ļauni, ja ļauna tev sirds;
Labi darbi kā auglis, kas pasaulei mirdz;
Ticot Kristū, nāves grēku Tev sūdzam.
… Dievs, … Mēs Tevi lūdzam …

Bet par zūdošo Kungs lūgt mūs nemāci,
Bet Pats taisnu tiesu jel izspriedi;
Lai nav viltus brāļu starp patiesiem,
Kaut daudz sevi sauktu par Kristīgiem.

Lai no plēsīgiem vilkiem mūs pasarga
…Ne viltus, bet Dievišķa gudrība:
Dieva ganību zāle, kas aitām ēšanai dota,
Lai plēsēja mutē nāk kā vīšķis (- kā rota).

Un Tu, Dievs vien zini, kas katram ir padomā,
Viens vārdiņš vai nopūta Sv.Gara valodā,
… priekos un bēdās, vai grēkus kad sūdzam,
Dievs, … Mēs Tevi lūdzam …

Kristus PAR tiem, kas bija PRET Dievu,
Kristus PRET tiem, kas ir PAR Dievu,
Kristus AR tiem, kas būs AR Dievu,
…TICĪBĀ KRISTUS IR KLĀTESOŠS…

Tu Kungs, dod katram mums īpašu gudrību!;
Dod arī sirdīs, Kungs, Vārdu un ticību! -
Tu mūs par teicamiem ganiem audzini;
Tu savas avis no āžiem pats atšķiri.

Jo ne taisnu tu taisno, bet greizu un līku;
To, kas smird vēl pēc grēka,
Neba svētu un glītu.
…Aba Tētīt, Tu atrod mūs grēkos, ko sūdzam:
Dievs, … Mēs Tevi lūdzam …

Pret tiem, kas lūdz Tēvu ne ideju tēlu,
Ar tiem, kas stāv grēkā, līdz kļūst jau par vēlu,
Ar tiem, kas uz nāvi un tiem, kas jau mirst;
Par tiem, kas vēl taisās…
un tiem, kas jau dzimst…

Par katru ik vienu, kas tuvs mums un dārgs,
…Vai sirmgalvis vecs, vai vēl zīdainis vārgs…
Un Tu jau to zini, kas katram mums padomā:
Veikli vai nopūtās lai skan Gara valodā:

(Priekos un bēdās, vai grēkus kad sūdzam)
Mēs Tevi lūdzam…

Gaisma ar Kristu, ir nākusi pasaulē,
Jēzus Vārdā, lai iespīd ik dvēselē;
Gara spēkā, kas sūtīts no mūžības,
Uz valstību dvēsles lai paļaujas…

Tie vārdi, Kungs, ko, Tu mūs mācīdams, devi,
(Kad, piepildot visu Tu ziedoji sevi])…:
Lai visu, ko ticu, ko mīlu, ko ceru,
Es droši pret Gaismu, pret debesīm veru:

Lai Dieva Tēva mīlestība,
Kristus Jēzus žēlastība;
Un sadraudzība Svētā Garā;
Ir ar mums, kad lūdzam barā:

MŪSU TĒVS DEBESĪS…

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.