63. Kad mēs godājam vecākus?


Lūgšana personiskās bēdās

Debesu Tēvs, Tu pazīsti visu ļaužu sirdis, vēl pirms tie ir runājuši uz Tevi. Tu pazīsti arī šīs bēdas, ko esam piedzīvojuši.

lūgšana personiskās bēdās

Mēs nezinām, kādēļ tas noticis. Tāpēc, visžēlīgais Tēvs, mēs saucam uz Tevi savā nemierā un lielajā nelaimē.

Mēs piesaucam Tevi, Kungs, steidzies mums palīgā! Uzklausi mūsu balsi, kad mēs saucam uz Tevi. Kungs, neļauj plūdiem mūs aizslaucīt, nedz bezdibenim mūs aprīt. Savā laikā, Dievs, Savas nemainīgās mīlestības pārpilnībā atbildi mums.

Tu esi palīdzējis tik daudziem pirms mums un izvilcis tos no ciešanu dziļumiem, tad nu palīdzi mums neļauties izmisumam, kā dara tie, kam nav cerības. Kungs, Tu vari pārvērst mūsu sēras priekā, mierināt mūs un dot mums līksmi bēdu vietā.

Tāpēc, Kungs, kad šīs bēdas būs beigušās, ļauj mums palikt Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, svētības pilnībā. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.