189. Ko Bībele māca par Jēzus piedzimšanu?


Pat sapņos nav rādījies

Tā saka Tas Kungs, kas visu ko arī izdara, Tas Kungs, kas izprāto, lai to arī izpildītu, Tas Kungs ir Viņa vārds: piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. [Jer.33:2-3]

Pat sapņos nav rādījies

Kas neviena cilvēka prātā nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas tic uz Viņu. Daudz lielāks par vislieliskāko dzimšanas dienas dāvanu, ko kāds tev varētu pasniegt, pārsteigums sagaida to, kas paļaujas uz To Kungu. Jo redzi, saka Tas Kungs (Jes 65:17): „Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā”.

Ko tu tik stingri ķeries, mana sirds pie tām zemes lietām? – tās visas taču nolemtas iznīcībai! Vai tu domā, ka kaut kas no tā, ko tu šeit turi mīļu un dārgu, tev noderēs arī mūžībā? – met taču projām to, kas kā pērnās lapas zaudējis savu kādreizējo funkciju! Vai tu joprojām gribi atrast kaut ko jauku, skaistu un paliekošu še pat uz zemes? – Bet mēs gaidām pēc Kristus apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo (2.Pēt.3:13).

Kāpēc to vajāt taisies, kas dzīves dvašu nes?
Tu nevari to apturēt un nevaru to es.
Nav novelkama robeža starp pasauli un tevi;
Nav novelkama robeža, …ja tik no zemes brīnišķās…
Tu nenošķir pats sevi.

Tik pārdomāts un izplānots;
Līdz perfektumam novests -
Un tādēļ vēl jo vairāk žēl,
Ka grēka varā pamests.

Kā nepriecāties man par to,
Ka jauna zeme/ debess rodas…
Un tas, ko Kristus iemanto,
Lai ticīgs turpu dodas.

Ko Es esmu radījis, pastāvēs Manā priekšā, tā pastāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds, saka Tas Kungs. [Jes.66:22]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.