235. Kāds ceļš jāstaigā Kristus Baznīcai šajā laicīgās zemes dzīves posmā?


Meklējam pļāvējus

Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” (Mt.9:37-38)


Pļaujamā ir daudz. Jēzus ir nācis būt par visu cilvēku Glābēju un miris par visu cilvēku grēkiem. Sūtīdams pasaulē Savus apustuļus, Jēzus tiem deva uzdevumu – darīt par mācekļiem visas tautas.

Šajā misijā mums vēl ir ļoti daudz darāmā un arvien pietrūkst darītāju.

Diemžēl tāda ir situācija, un nereti mēs jūtamies nospiesti, stāvot šī neaptveramā uzdevuma priekšā un apzinoties savu nespēku.
Ko toreiz domāja mācekļi, dzirdot, ka Jēzus tiem uztic šo lielo misiju? Droši vien arī viņiem uzdevums nešķita viegls.

“Lūdziet pļaujas Kungu,” teica Jēzus, rādīdams mācekļiem lūgšanas ceļu. Visvarenais Debesu Kungs uzklausa visu Savu bērnu lūgšanas. Tieši pateicoties lūgšanām, ir atvērušās ļoti daudzas durvis, tāpēc lūgsim, lai tā varētu notikt atkal.

“Lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā,” aicināja Jēzus.

Lūgsim to arī mēs, jo ir vajadzīgi cilvēki, kas gatavi upurēt visu un doties turp, kur Dievs viņus sūta. Mums vajadzīgi ticības vīri un sievas, kas nevairās no grūtībām un pilda visvarenā Dieva pavēles.

Mums vajadzīgi daudzi strādnieki. Bet atceries, ka šajā darbā der tikai Dieva sūtīti vīri un sievas, kas iepazinuši Jēzu un dzīvo ticības un lūgšanas kopībā ar Viņu.

Tu, kas tici Kristum, esi aicināts būt viens no viņiem!

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.