143. Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?


Darīt līdzenu mūsu ceļu

“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” [Sal.pam.3:5-6]

Darīt līdzenu mūsu ceļu


Bīties, mīlēt un paļauties uz Dievu pāri visām lietām nozīmē, ka mēs uzticamies viņam attiecībā uz visu, kas mēs esam un kas mums vajadzīgs dzīvei un pestīšanai. Tas nozīmē, ka mēs pakļaujam savu prātu, gribu un sapratni Dievam, tieši tādēļ, ka visas mūsu spējas ir grēka samaitātas, padarot mūs egoistiskus un pakļautus samaitātās miesas perversajām iegribām.

Ticība ir dzīva sirds paļāvība, kas paļaujas, ir atkarīga un raugās uz to Kungu visās lietās. Ticība pakļaujas tam Kungam visās dzīves situācijās un apliecina, ka Dieva griba vienmēr ir laba un pareiza.

Tas Kungs apsola virzīt jeb “darīt līdzenu” mūsu ceļu, kad ticībā viņa vārdam mēs paļaujamies uz viņu. Tas nenozīmē, ka dzīve ies to ceļu, kādu mēs vēlamies; drīzāk tas nozīmē, ka mūsu ticība un dzīve droši balstīsies vienmēr patiesajos Dieva vārda apsolījumos.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.