338. Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?


Velna bērns allaž evaņģēlijā meklē savu labumu

“..ko Tu Man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos.” [Jņ.17:12]

Velna bērns allaž evaņģēlijā meklē savu labumu


Es esmu viņus pasargājis, tā ka tie ir palikuši aplamu mācību un viltus svētuma nepievilti un nesamulsināti, turēdamies tik stingri, ka neviens no tiem nav pazudis, tikai pazušanas dēls Jūda.

Kādēļ tā?

Tādēļ, ka šis pazušanas dēls neturējās pie Manis, neizturējās nopietni pret Manu vārdu, bet sekoja Man tikai tādēļ, lai ar Manu un Mana vārda palīdzību kļūtu bagāts, tikai izlikdamies par Manu mācekli tik prasmīgi, ka neviens no pārējiem mācekļiem to pat nepamanīja. Taču Kungam Kristum bija jāpieļauj, ka šāds velna bērns atrodas Viņa ļaužu vidū, – Viņš pats šeit saka: “Lai raksti piepildītos.”

Jo Raksti jau iepriekš bija pravietojuši, ka Kristum un Viņa ļaudīm arvien nāksies paciest savā pulkā šādus jūdas apustuļus, — kā (Ps.41:10) sacīts: “Pat mans labākais draugs, kam es cieši uzticējos, kas manu maizi ēda, paceļ pret mani kāju spērienam.” Tā Jūdas tēls parāda visus, kuri Evaņģēlijā meklē savu labumu. Diemžēl arī tagad ir daudz šādu viņa bērnu, kuri gan lepojas ar Evaņģēliju, tomēr nemeklē tajā neko citu, vien savu godu, ērtības vai priekšrocības.

No tādiem Kungs Kristus atsakās, teikdams: tie nav Mani mācekļi, tādēļ Es arī nevaru tos uzturēt. Man tikai nākas pieļaut, ka tie izmanto Manu vārdu saviem darījumiem, lai gan paši nemaz negrib būt kristieši.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.