179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?


Veiksmīgi iemaina taisnību pret Patiesību

.. un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. (Fil.3:9)


Pāvils vienmēr bija izturējies nopietni pret savu personīgo taisnību. Viņš bija uzaudzis un skolots pēc farizeju dzīves standartiem un domāšanas veida, un Dieva Bauslību uzskatīja par īsto taisnības mērauklu.

Bauslību Pāvils uztvēra ar dziļu nopietnību un pēc savu skolotāju parauga sekoja tai vissīkākajās detaļās. Ar savām pamatīgajām reliģiskajām zināšanām viņš varēja lepoties.

Vai to var salīdzināt ar mūsu attieksmi? Cik nopietni mēs uztveram Dieva gribu un baušļus?

Tomēr kādu dienu Pāvils bija spiests mainīt domas par savu taisnību. Lepnais farizejs sastapa Jēzu un Viņa personas gaismā saprata, ka viņa paša taisnība nebija ne graša vērta.

Pāvila taisnība nespēja pastāvēt Dieva soģa krēsla priekšā. Un tieši to pašu var teikt arī par mani un tevi. Šai patiesībai piekrīt ikviens cilvēks, kas sastapis Jēzu.

Bet kas tālāk? Vai mūsu pestīšana vispār ir iespējama?

Jā, ir iespējama, jo Evaņģēlijs mums ir atklājis citu taisnību, ko Raksti sauc par “Dieva taisnību”. Šo taisnību pazīst ikviens, kam atspīdējusi Svēto Rakstu liecības gaisma.

Pravietis Jesaja raksta: “Es priecājos lielā priekā par To Kungu, mana dvēsele ir līksma par manu Dievu! Jo Viņš mani ģērbj pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu” (Jes.61:10).

Bībele māca un sludina Jēzus taisnību. Mums visiem, kas caur atgriešanos un ticību piederam Viņam, ir jātērpjas un jādzīvo šajā taisnībā.

Luters runāja par “laimīgo apmaiņu”, kad Dieva vaiga priekšā Jēzus uzņēmās mūsu grēkus un netaisnību, lai mēs varētu tērpties Viņa taisnības baltajās drēbēs. Šādi Dievs uzlūko Savus bērnus.

Kāda žēlastība!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Veiksmīgi iemaina taisnību pret Patiesību”

 1. sanktus:


  Ādams un Ieva arī nespēja atteikties no kārdinājuma! Ļaunākais ir tas, ka viņi neatdzina savus GRĒKUS.

  Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. (1. Jāņa 1:9)

  Redzi, Es sasitu rokas tās negodīgās peļņas dēļ, ko tu esi guvusi, un to asiņu dēļ, kas izlietas tavējo starpā. Vai tava sirds pastāvēs un izturēs, vai tavas rokas būs stipras tanīs dienās, kad Es iešu tiesā ar tevi? Es, Tas Kungs, to esmu runājis, un Es to arī izpildīšu. (Ec. 22:13-14)

  Bet viņi kā Ādams ir pārkāpuši derību un kļuvuši Man neuzticīgi.(Hoz. 6:7)

 2. sanktus:


  Ādmini ko ar tevi izdarīs tiekurus jūs mānāt?
  Bail nav? bīsties Dieva dusmu nelieti jo Dievam, vis pieder!!!
  Pat tas kuru saucat par velnu trīc un dreb viņa priekšā tu putekli!!!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.