192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Kristus vārdi

Kristus vārdi ir dzīvība

Pītera Paula Rubensa glezna ataino godbijību, ko pauž Kristus mācekļi, pulcējoties uz pēdējo maltīti pirms Viņa sišanas krustā. Viņi šķiet nedaudz apjukuši, dzirdot, kā Jēzus pasludina Savu jauno derību, kas uz mūžīgiem laikiem aizvietos Pashā mielastu.

Kristus vārdi ir dzīvība

Lasīt tālāk »Būt iekšējā vienībā ar Kristu

“Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.”

Būt iekšējā vienībā ar Kristu

Lasīt tālāk »


Par kristības ūdens spēku

Kristības ūdens, lai cik neievērojams tas ārēji šķistu, tomēr ir bagāts un dārgs ūdens.

Par kristības ūdens spēku

Lasīt tālāk »


Velna bērns allaž evaņģēlijā meklē savu labumu

“..ko Tu Man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos.” [Jņ.17:12]

Velna bērns allaž evaņģēlijā meklē savu labumu

Lasīt tālāk »


Svētā Gara kalpošana

Ielūkosimies tekstā, kur pats mūsu Kungs Kristus īsā kopsavilkumā ir pateicis visu, ko Svētā Gara pilnība paveic virs zemes.

Svētā Gara kalpošana

Lasīt tālāk »


 1  2 »