18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?


Svētā Gara kalpošana

Ielūkosimies tekstā, kur pats mūsu Kungs Kristus īsā kopsavilkumā ir pateicis visu, ko Svētā Gara pilnība paveic virs zemes.

Svētā Gara kalpošana

Mēs zinām, ka, gluži ka Tēvs mūs ir radījis, Dēls — pestījis, tāpat Svētais Gars mūs dara svētus.

Vārds “svētdarīt” savā plašākajā nozīmē ietver visu, ko Viņš ar Savu glābšanu mūsos veic. Tāpēc Kristus ir tik daudz runājis par Svētā Gara sūtīšanu, jo pēc Lieldienām nāk Vasarsvētki.

Un, tā kā pats mūsu Kungs ir atklājis Svētā Gara veicamo darbu, tad attiecībā uz patiesu atgriešanos nekas nevar būt drošāks, svarīgāks un izšķirošāks kā paša Kristus vārdi. Lai mūžīgi slavēts Dievs, kas mums tos ir atklājis! Tajā zīmīgajā vakarā, kad Viņš devās pretī Savām glābšanu nesošajām ciešanām, Jēzus aizkustinošā atvadu runā. Saviem mācekļiem stāstīja par Svētā Gara sūtīšanu, ko varam lasīt Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā. Tur Viņš Svētā Gara amatu un kalpošanu izskaidroja ar šādiem vārdiem:

“Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku — jo tie netic Man. Taisnību — jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit. Tiesu — jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu” (Jņ.16:8-11).

Šeit mūsu mīļais Pestītājs un Starpnieks pats mums ir atklājis, ko Svētais Gars paveiks mūsu glābšanai. Ļoti neparasti un neraksturīgi šai Kristus runai ir tas, ka Viņš to iedala daļās, pirmkārt — minot grēku, otrkārt — taisnību un treškārt — tiesu, un pēc tam atkārto katru vārdu, lai to izskaidrotu.

Jau tas vien liecina, ka šie Viņa vārdi ir teikti ar lielu apdomu un precizitāti un Viņš pievērš šiem vārdiem īpašu uzmanību. Te mums ir ļoti daudz kas pārdomājams.

Dievs Svētais Gars lai izskaidro mums šos vārdus!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.