292. Kā mums ir jābeidz katra lūgšana?


Dieva atklāsmes cilvēciskais aspekts

Ir acīmredzams, ka Dievs ir devis mums savu vārdu caur cilvēkiem. Cilvēciskais aspekts atklājas arī cilvēka izgudrotos materiālos papīrā un tintē.

Dieva atklāsmes cilvēciskais aspekts

Šī iemesla dēļ Dieva vārds bieži ticis uzskatīts par neievērojamu, mazsvarīgu, pat nicināmu. Te mēs varam salīdzināt Dieva vārdu ar Kungu Jēzu Kristu pašu.

Jau kopš mūžības Viņš bija Dieva Dēls, bet Viņš kļuva cilvēks, ienākdams šajā pasaulē kā mazs bērns, ietīts autiņos un guldīts silītē. Neskatoties uz šādu pazemību, Viņš bija Dieva Dēls. Līdzīgi tas ir arī ar Dieva vārdu.

Vārds, kas nāk pie mums Svētajos Rakstos, patiesi ir Dieva vārds. Tas nekļūst par Dieva vārdu tad, kad cilvēki to ir pārbaudījuši, izvērtējuši un pieņēmuši. Dieva vārds ir patiess jau kopš tā izteikšanas brīža. Tas, neatkarīgi no cilvēku vērtējuma un pārbaudes, ir Dieva vārds jau kopš brīža, kad to izteica pravieši un Kristus, un arī kad to pierakstīja apustuļi un evaņģēlisti (1.Tes.2:13).

Un tomēr tas nāk pie mums ārējā veidā, tikpat vienkāršs un pazemīgs, kā nāca pats Kungs Jēzus Kristus. Tas ir Dieva vārds, kaut ari tas ir nācis pazemībā.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.