311. Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?


Kristīga attieksme pret vecākajiem

Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. [1.Pet.5:5]

kristīga attieksme pret vecākajiem

Svētais Pēteris grib, lai kristiešu vidū tiktu ievērota šāda kārtība, ka jaunākie sekotu un paklausītu vecākajiem. Ja tāpat notiktu mūsu dienās, tad daudz likumu nebūtu vajadzīgs.

Apustulis Pēteris uzskata, ka veciem cilvēkiem ir jābūt izglītotiem un apveltītiem ar labu izpratni Svētajos Rakstos. Vecākajiem piederas vadīt jaunākos jaunākos Garā.

.bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Apustulis prasa, lai visi būtu pazemīgi un pakļautos cits citam.

Jaunajiem piederas paklausīt vecākajiem, tomēr tā, lai tie, kuri valda, neuzskatītu sevi par kungiem, bet izturētos pazemīgi un ieklausītos padomos, ja kāds no jaunākajiem izrādītos gudrāks un saprotošāks. Arī Vecajā Derībā. Dievs bieži ir izraudzījies jaunus vīrus, ja tie bijuši saprotošāki par vecajiem.

Tādēļ jaunākajiem piederas paklausīt vecākajiem, tomēr arī vecākajiem savā sirdī jāuzskata katram sevi par necilāko no visiem. Ja ļaudis tā darītu, tad mums uz zemes būtu miers un saticība. Apustulis saka: mums visiem jāizturas pazemīgi.

Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. Tas ir, tos, kuri negrib pakļauties, Dievs atmet un nomet zemē. Savukārt pazemīgos Viņš paaugstina. Tie ir labi zināmi vārdi. Lai Dievs dod, ka mēs tos savā dzīvē vienmēr atcerētos.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.