9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?


Dieva vai ārstu palīdzību

Un savā trīsdesmit devītajā valdīšanas gadā Asam palika slimas kājas, un viņa slimība augtin pieauga spēkā; taču arī savā slimībā viņš nemeklēja To Kungu, bet meklēja padomu pie ārstiem. [2.Lku.16:12]

Dieva vai ārstu palīdzību


Ķēniņa Asas lielā kļūda nebija tā, ka viņš meklēja ārstu palīdzību. Medicīna un ārsta prasmes ir brīnišķīga Dieva dāvana, ko varam saņemt un izmantot ar pateicību. Šajā ziņā padomus ir devis pat apustulis Pāvils [1.Tim.5:23].

Ķēniņa lielākā kļūda bija tā, ka, meklēdams ārsta palīdzību, viņš nemeklēja To Kungu. Jā, pats galvenais un izšķirošais ir meklēt Dievu, jo gan mūsu ķermeņa, gan mūsu dvēseles dziedināšana nāk no Viņa.

Lai saprastu Asas situāciju, vajadzīgs paskaidrojums. Kāpēc Asa nemeklēja To Kungu? Viņš taču iepriekš bija apliecinājis, ka pazīst svētīgo lūgšanas ceļu [2.Lku.14:10-11].

Bībele izskaidro, kāpēc tā notika.

Iepriekš dievbijīgais ķēniņš Asa nevis pilnībā paļāvās uz To Kungu, bet uz cilvēkiem. Runājot Bībeles vārdiem, viņš turēja “miesu par savu atbalstu” [Jer.17:5]. Dieva vietā Asa paļāvās uz cilvēkiem un pieslējās Sīrijas ķēniņam.

Kad Dieva vīrs ieradās pie Asas un pasludināja viņam Dieva prātu, ķēniņš nepaklausīja. Viņš sadusmojās, iemeta Dieva sūtni cietumā un asi vērsās arī pret citiem savas tautas dievbijīgajiem [2.Lku.16:7 u. trpm.].

Ķēniņa Asas dzīves un darbu apraksts nav nekāda jaukā lasāmviela. Agrāk dievbijīgais ķēniņš bija nodevis un pievīlis To Kungu un kļuvis par tirānu, kas vajāja Dieva tautu.

Visbeidzot, Asa pat savā slimībā nemeklēja To Kungu – viņš nevēlējās Dieva priekšā pazemoties, atzīt savu grēku un lūgt piedošanu. Ja Asa būtu meklējis Tā Kunga vaigu, viņam būtu jāizlīgst ar Dievu, taču viņš to negribēja.

Dievs, sargi mūs, kas ticam Jēzum, lai nenožēloti un nepiedoti grēki neaizslēgtu mums ceļu pie Tevis! Allaž meklēsim izlīgumu un pieminēsim Dieva Dēlu Jēzu Kristu, kura asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.