357. Kādā veidā tev sevi ir jāpārbauda pirms Vakarēdiena?


Kristīga baznīca Dieva vārdos

Ja jums tomēr uzmāktos šaubas un dzītu jūs bailēs, kas liktu jums domāt, ka jūs nemaz neesat baznīca vai Dieva tauta, tad es uz to jums atbildu: baznīcu nevar atšķirt pēc ārējiem rādītājiem un paražām.

Kristīga baznīca Dieva vārdos

To var atšķirt un pazīt tikai pēc Dieva vārda, kā ir teikts Pirmajā vēstulē korintiešiem 14:24–25: “Bet, ja visi pravieto* un [draudzes dievkalpojumā] ienāk iekšā neticīgs vai svešinieks, visi viņu ved pie atzīšanas, visi spriež pār viņu. Un viņa apslēptās sirds domas nāk zināmas, un tā viņš kritīs uz sava vaiga un apliecinās, ka tiešām Dievs ir jūsu vidū.”

Bet par jums taču var droši teikt, ka daudzi pārvalda Dieva vārdu un ka daudziem ir Kristus atziņa. Bet ar Dieva vārdu ir tā: kur tas ir un kur ir Kristus atziņa, tas nav pa tukšo. Un nav nozīmes tam, cik vāji jūs pagaidām esat ārišķīgo tikumu kopšanā. Kaut arī baznīca ir grēku nomākta un vājināta, tā tomēr nav nekristīga, bet kristīga baznīca Dieva vārdos. Tā gan arvien vēl grēko, bet tā apliecina un atzīst Dieva vārdu un nenoraida to.

Tāpēc arī nevajadzētu atgrūst tos, kuri slavē un apliecina Dieva vārdus, kaut arī viņiem nespīd un nelaistās brīnumains svētums, ja vien viņi nedzīvo atklātos grēkos apcietinātu dzīvi. Tāpēc jums nevajadzētu šaubīties, vai esat Kristus baznīca, kaut arī jūs būtu tikai daži, kuriem ir Dieva vārda atziņa. Jo visā, ko šajā lietā cenšas paveikt tie – arī iesaistīdami tajā citus –, kuriem vēl nav radusies Dieva vārda atziņa, viņi droši var rēķināties, ka Kristus to jau ir paveicis, ja vien viņi šai lietai tuvosies ar pazemību un ar lūgšanām.


* – Jaunās Derības kontekstā “pravietot” nozīmēja sludināt Dieva vārdu ar izpratni par kristīgo mācību un pārliecinoši.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.