Ieskaties

1 komentārs par “Mīlēt brīvi, bet vāji

 1. 1 Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu.
  13 Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai; vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībā. (Gal. 5. [2012])

  Jaunais tulkojums pasaka precīzāk un skaidrāk, vai ne?

  Tomēr tas sadalījums/pretnostatījums — vājie [ticībā] iepretim brīvajiem (arī acīmredzot, ticībā], ir tāds dīvains ?? Nedaudz izklausās pēc Korāļa brīvticības

  Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet ticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. (Kol. 2:6-7)

  un kā ap. Pāvils turpat nākamajā pantā: Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū.

  Tas ir, jūs vēlaties (t.i., jūsu miesas prāts vēlas) būt vāji ticībā, vēlaties pieķerties ārējām lietām, cilvēku iedibinātām tradīcijām utt. Bet esiet/stāviet stipri ticībā, kurā esat mācīti..

  Gvido, tu pareizi norādi apceres iesākumā, ka ap. Pāvils šeit runā par pašizdomātu likumu turēšanu, kurus kādi ir izdomājuši kā it kā labu vispārēju dievbijības praksi. Tomēr šeit nav runa par brīvību Dieva likumu turēšanā vai neturēšanā, kā to ap. Pāvils vēlāk parāda vēstules galatiešiem 5. nodaļā, kā arī vēstules kolosiešiem 2.-3. nodaļās, vai ne?

Atbildēt