167. Kā Dievs apsargā tevi?


Pārbaudījums kārdinājumos nebūs pārcilvēcisks

Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcisks pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. [1.Kor.10:13]

pārbaudījums kārdinājumos nebūs pārcilvēcisks


Jēzus nopelna dēļ Dievs Savā žēlastībā glābj grēciniekus no visiem grēkiem.

Sludināsim šo patiesību vienmēr, jo tāda ir Bībeles mācība. Bet būsim uzmanīgi, lai to sludinām un mācām tā, kā to dara Svētie Raksti.

Lai arī tu esi grēcinieks, tomēr tas nenozīmē, ka kritīsi ikvienā kārdinājumā, kas tevi vilina. Stiprais Glābējs var uzturēt mūs visā mūsu nepilnībā un vadīt cauri kārdinājumiem tā, ka saglabājam labu sirdsapziņu.

Lasītais Bībeles pants šo patiesību apliecina. Kārdinājumi mēdz būt ļoti spēcīgi un radīt tik smagas situācijas, ka tev liksies, ka nespēsi izkļūt sveikā. Tūkstoš mākslu meistars velns pazīst mūsu vājās vietas un zina, kas darāms, lai trāpītu tieši tur.

Kad cilvēki ir krituši grēkā, runājuši vai rīkojušies pret savu sirdsapziņu, viņi mēdz teikt, ka kārdinājums bijis pārcilvēcisks. – Nē, apgalvo šīs dienas Dieva vārds: “Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcisks pārbaudījums.” Tu esi kritis tur, kur citi ir pastāvējuši. Tāpēc arī tu vari pastāvēt.

Dieva uzticība ir pamats kristieša pārliecībai par pilnīgu uzvaru. Dievs tevi nepametīs. Kārdinājums nebūs lielāks par tev piešķirto spēku pastāvēt.

Šīs bibliskās patiesības ir derīgi sev atgādināt. Kad grēksūdzē nāksim Dieva priekšā, mums allaž būs ko nožēlot. Tas ir skaidrs. Taču, kad savā ceļā sastopamies ar kārdinājumiem, šī atziņa lai nedara mūs vieglprātīgus. Gluži otrādi – lai tā palīdz mums pastāvēt!

Dievs ir uzticams.

Kad tu esi vājš, Viņš ir stiprs.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.