35. Kas ir buršana ar Dieva vārdu?


Patīkams un viegls jūgs

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.” [Mt.11:28-29]

Patīkams un viegls jūgs


Kas ir bēdīgie un grūtsirdīgie? Domājot par cilvēkiem savā apkārtnē, tu secināsi, ka Jēzus vārdus var attiecināt uz visiem. Nav gandrīz neviena, kas neuzskatītu sevi par bēdīgu, apgrūtinātu un smagu nastu nesēju. Dāņu dziesminieks Kingo saka:

  Katram savs jūgs
  jānes ir grūts.
  Brīvas vien debesīs
  sirdis mums būs.

Arī tev, mans lasītāj, noteikti ir jānes smagas nastas, tāpēc Jēzus aicina arī tevi. Viņš vēlas tev dot divas lietas, lai tavu dzīvi darītu bagātu:

Pirmkārt, mieru un atvieglojumu tavai dvēselei. Jēzus draugiem ir piešķirts Dieva miers, ko saņem visi ticīgie, kas nāk pie Viņa. Šo mieru saņem ari tu, kad nožēlo un izsūdzi savus grēkus. Starp tevi un Dievu vairs nevalda karš, bet miers, un Kristus dēļ Dievs tevi mīl kā Savu bērnu [Rom. 5].
Dziesminieks saka:

  Jēzus sirdī man ir miers,
  Viņš ir mana miera osta.

Tā ir pirmā dāvana, kas dota smagu nastu nesējiem.

Otrkārt, Viņš dod mums Savu jūgu. Jēzus saka: “Ņemiet uz sevi Manu jūgu.” Viņa dāvātais miers nav sastindzis miera stāvoklis; tā ir kustība un dzīvība, un Viņš mūs liek pie darba Savā kalpošanā.

Jūgs parasti tiek uzliks dzīvniekiem, lai tie strādātu un būtu paklausīgi. Zirgi un vērši velk savu saimnieku uzlikto jūgu. Kristus jūgs Dieva bērniem ir gods un privilēģija.

Mums šis jūgs nav sods un mocības. Tā Jēzus sūta mūs uzticētajā darbā. Nebaidīsimies no šī jūga! “Mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs,” saka Jēzus.

Kalpot Jēzum ir liela privilēģija. Uzlikdams jūgu, Viņš pats ar mums kopā dodas šajā darbā, tāpēc jūgs ir patīkams un viegls. Smagākās nastas ir uzņēmies pats Jēzus, un to zina ikviens, kas Viņam kalpojis.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.