107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?


Jo bagātākas ir pilsētas, jo apkaunojošāku dzīvi ļaudis tur dzīvo

“Tāpat Viņš nosodīja Sodomas un Gomoras pilsētas, pārvērzdams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot.” [2.Pēt.2:6]

Jo bagātākas ir pilsētas, jo apkaunojošāku dzīvi ļaudis tur dzīvo

Šis ir trešais piemērs — par to, kā tika iznīcinātas piecas pilsētas (1.Moz.19:24-25), par ko arī pravietis Ecēhiēls saka Jeruzālemes pilsētai: “tādi bija Sodomas, tavas māsas, grēki: lepnība, maizes pilnība un dzīve bez bēdām; nabagam un trūkuma cietējam tā nesniedza palīdzīgu roku. Tās bija lepnas un darīja negantības manā priekšā, tādēļ Es tās atstūmu.” (Ec.16:49-50)

Sodoma bija zeme, kas līdzīga Tā Kunga dārzam (kā Mozus saka 1.Moz.13:10), bagāta ar eļļām, vīnu un visām lietām, tā ka ikvienam šķita: te mājo pats Dievs.

Tādēļ Sodomas ļaudis jutās droši un darīja kauna lietas, kā Mozus raksta. Šos grēkus izraisīja ēdiena un dzēriena pārpilnība, turklāt arī bezdarbība.

Vēl šodien redzam: jo bagātākas ir pilsētas, jo apkaunojošāku dzīvi ļaudis tur dzīvo. Bet tur, kur valda bads un raizes, ir arī mazāk grēku. Tādēļ Dievs Saviem ļaudīm liek pelnīt iztiku grūtā darbā, lai viņi paliktu dievbijīgi. Šādi ir trīs biedinošie piemēri, ar kuriem Sv. Pēteris draud bezdievjiem.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.