291. Ko mēs apliecinām ar Svētās Lūgšanas galavārdiem?


Dieva pamestībā

“Bet ap devīto stundu Jēzus sauca stiprā balsī: “Ēli, Ēli, lamā zabahtani?” Tas ir: “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?”” [Mt.27’46]

Dieva pamestībā


Dieva pamestībā, saukdams no visdziļākajām mokām, Jēzus runā 22. psalma vārdus.

Nāksim bijīgi šo svēto vārdu priekšā, jo paši ar savām domām mēs nekad nespēsim apjaust Dieva lielos noslēpumus!

Jau no mūžības Jēzus ir Dieva Dēls un piedzimis laikā kā patiess Cilvēks, taču pie krusta Debesu Tēvs Viņu atstāja! Tas sniedzas pāri mūsu prātam un saprašanai.

Tomēr atvērtas Bībeles priekšā Dieva bērns tieši šajā Golgātas notikumā ierauga, cik dārgi Jēzum ir maksājusi mūsu pestīšana. Mūsu dēļ Dieva Dēls ir cietis iznīcinošo dusmu spriedumu.

Šajā notikumā atklājas dievišķās glābšanas un izpirkšanas noslēpums: Jēzus nesa sodu mūsu vietā un tika novests tādos dziļumos, ka Viņam uz Savu Debesu Tēvu bija jāsauc: “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?”

Patiesībā zem Dieva dusmu sprieduma bija jāstāv mums pašiem, man un tev. Grēcinieka drūmo likteni sāk apjaust tikai tāda dvēsele, kas ir sastapusi Dievu Viņa vārdos un ieraudzījusi savu pazudušo stāvokli Dieva priekšā. Vienīgi tādam cilvēkam ir nojausma, ko nozīmē būt Dieva pamestam un atstātam zem Viņa dusmām un soda.

Pēc taisnības zem Dieva dusmām bija jāatrodas mums. Taču saņemt sodu manā un tavā vietā devās Jēzus. Mūsu grēku dēļ Viņš kļuva par lāstu [Gal.3:13]. Jēzus uzņēmās sodu uz Sevi un līdz ar to piedzīvoja pilnīgu pamestību, lai Dievam nekad nebūtu jāpamet tevi un mani – ne kārdinājumā, ne pārbaudījumā, ne dzīves grūtajā cīņā, ne nelaimē un nāvē. Dievs mūs izglābs no mūžīgās pazušanas.

Tagad nevienai dvēselei vairs nav jābūt Dieva žēlastības un žēlsirdības pamestai, jo Dieva vārdi mūs visus aicina klausīties Evaņģēlija labo vēsti par glābšanu Jēzus asinīs. Kas tic Dieva Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība

Nevienam nav jāpaliek neticībā. Tāpēc, mans lasītāj, jau šodien grēknožēlā un ticība vērsies pie Viņa, ja neesi to vēl darījis.

Esi pateicīgs Jēzum par viņa glābšanas darbu un pazemīgi pielūdz Krustāsisto.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.