179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?Tu redzi arhīvu par Dieva lielais noslēpums

Dieva vārds starp cilvēkiem velk neredzamu robežšķirtni

Dieva vārda lielais noslēpums ir tas, ka tas nāk no paša Dieva un ir Dieva Gara pilns. Tādēļ tas spēj radīt ticību un tas ir vienīgais spēks virs zemes, kas rada ticību.

Dieva vārds starp cilvēkiem velk neredzamu robežšķirtni

Lasīt tālāk »Dieva pamestībā

Bet ap devīto stundu Jēzus sauca stiprā balsī: “Ēli, Ēli, lamā zabahtani?” Tas ir: “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?” [Mt.27'46]

Dieva pamestībā

Lasīt tālāk »


Palikšana Svētajā Vakarēdienā

Kā to rāda šī glezna, īsi pirms Savas smagās un ciešanu pilnās krusta nāves Jēzus iestādīja Svēto Vakarēdienu. Svētajā Vakarēdienā Jēzus deva Saviem mācekļiem Savu miesu un Savas asinis grēku piedošanai (Mt.26:26–28; Mk.14:22–24; Lk.22:19–20; 1.Kor.11:23–26). Jēzus pavēlēja visiem Saviem sekotājiem arī turpmāk saņemt Viņa patieso miesu un asinis grēku piedošanai. Saņemot Kristus piedošanu Viņa miesā un asinīs, jūs saņemat arī pašu augšāmcelto un dzīvo Kristu. Tas nozīmē, ka Viņš iemājo un paliek jūsos.

Palikšana Svētajā Vakarēdienā

Lasīt tālāk »