145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?


Dieva vārds starp cilvēkiem velk neredzamu robežšķirtni

Dieva vārda lielais noslēpums ir tas, ka tas nāk no paša Dieva un ir Dieva Gara pilns. Tādēļ tas spēj radīt ticību un tas ir vienīgais spēks virs zemes, kas rada ticību.

Dieva vārds starp cilvēkiem velk neredzamu robežšķirtni

Ja cilvēks atrodas Dieva vārda darbības laukā, tad viņš ir zem Dieva rokas. Dieva vārds starp cilvēkiem velk neredzamu robežšķirtni, un tā iet tieši caur kristīgo baznīcu.

Baznīcā skaitās visi tie cilvēki, kas ir kristīti. Dievs ir aicinājis viņus un licis tos Sava Dēla valstībā. Ar viņiem ir noticis kas tāds, no kā viņi nekad nevar aizbēgt. Tomēr pieaudzis cilvēks nevar dzīvot Kristības dzīvi, ja Dieva vārdam nav iespējas darīt savu darbu pie cilvēka – nosodīt grēkus un vadīt grēciniekus pie Kristus.

Kristieši, kas nedzīvo ar Dieva vārdu, ir miruši zari pie Kristus vīna koka. Debešķīgā dzīvības sula ir pārstājusi viņus uzturēt un stiprināt. Aizauguši un nokaltuši tie vēl aizvien atrodas pie vīna koka, bet, ja nenotiks nekādas izmaiņas, tad kādu dienu viņus nocirtīs, lai sadedzinātu ugunī. Tikai un vienīgi tad, ja Dieva vārds no jauna tiek uzņemts, dzīvības spēki atkal sāk darboties mirušajos zaros. Tad arī bezcerīgi nokaltis zars sāk no jauna ziedēt un nest augļus. Tā ir atgriešanās būtība.

Pirmā pazīme, kas liecina par cilvēka atgriešanos, ir tā, ka viņš nopietni klausās Dieva vārdu un no jauna ņem rokā sen aizmirsto Bībeli.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.