226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?


Grēcinieki nespēj darīt neko labu

Pēc tam, kad cilvēks ir kritis grēkā, viņš vairs nespēj darīt neko labu, bet tikai grēko visos savos darbos – pat tad, kad lūdz Dievu. Jo visu, ko vien dara, viņš dara kā grēcinieks.

Grēcinieki nespēj darīt neko labu

Nekas no tā, ko grēcinieks dara, nav pareizi un labi darīts – arī tad, kad viņš gavē, lūdz, dzīvo stingru dzīvi. Tas viss ir grēcīgi darīts – tādēļ ka pats darītājs ir ļauns un nav no jauna piedzimis. Tādēļ nekas no tā, ko viņš dara, nepalīdz.

Tādēļ Kristus saka: Es esmu nācis, lai sludinātu tev citu mācību, proti, to, ka jums ir jāpiedzimst no jauna, lai jūs varētu kļūt labi.

Šis pasludinājums jau iepriekš ir bijis ietverts un aprakstīts Svētajos Rakstos, taču jūs to nelasāt un, ja arī lasāt, tad tomēr nesaprotat, proti, to, ka, pirms cilvēks spēj darīt labus darbus, viņam ir jābūt no jauna dzimušam.

No grēciniekiem var piedzimt tikai grēcinieki. Un grēcinieks kā persona ir samaitāts. Kungs Kristus Mateja evaņģēlija 7. nodaļā saka: ja koks ir ļauns, tas nevar nest labus augļus; dadži nenes vīģes, nedz ērkšķi – vīnogas.

Tādēļ, ka koks ir ļauns, tas ir, persona nekam nav derīga. Tādēļ viss, ko šādi cilvēki dara – vai viņi lūgtu vai lasītu –, ir ļauns, jo viņi visi ir palikuši vecajā dzimšanā un nolādēti; tā kā viņi paši ir ļauni, tad arī nespēj darīt neko labu.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.