218. Kāpēc ikviens, kas dzird evaņģēliju, tomēr nekļūst ticīgs?


Dieva patikšanas noslēpums

Aplūkosim Bībeles izteikumu, kur viss, kas sacīts par Kristības brīnišķīgo dārgumu, ir pausts īsos, spēcīgos un skaidros vārdos: “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū” (Gal.3:27).

Dieva patikšanas noslēpums

Kungs, palīdzi mums, ka mēs reiz spētu šo patiesība apjaust! – “Jūs esat tērpušies Kristū.” Redzi, tas ir mūsu neaptveramās šķīstības un Dieva patikšanas noslēpums.

Mēs esam ietērpti Kristū. Dieva acu priekšā mēs nestāvam paši savā personā, bet gluži kā Kristus lielā izpirkuma dienā stāvēja Sava Tēva priekšā nevis Savā personā un Savā izskatā, bet mūsu personā – kā vienīgais grēcinieks par visiem grēciniekiem, nesdams visas pasaules grēku. Kā Jēzus tika apģērbts ar pasauli, tā mēs Kristībā tiekam ieģērbti Kristū, un Dievs mūs uzlūko nevis pēc tā, kādi esam mēs, bet kāds ir Kristus.

Dieva priekšā mēs stāvam Kristus tērpa un Viņa persona, Kristus taisnība un Viņa izskatā. To izsaka šis apzīmējums “ietērpties Kristū”. Viss, kas Kristus bijis, ko darījis un cietis masu labā, tas viss mums ir Kristībā piešķirts un dāvināts, jo Kristus pēc Savas žēlastības pilnās labpatikas Savos vārdos par Kristību ir ielicis un iesējis visu glābšanu, ko mums gādājis.

Tā rezultātā ikviens, kas Kristus Vārdā ir kristīts, uzreiz ir ietērpts visā, kas vajadzīgs glābšanai, proti, viss Kristus un Viņa nopelns, tāpat kā viss, kas Kristus ir bijis un ir, pilnībā kļuvis par mūsu ieguvumu, it kā mēs savā personā būtu darījuši to, ko Kristus ir darījis mūsu vietā. Tas pilnībā pieder mums, jo mēs esam ietērpti Kristū.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.