339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?


Cik tuvu man mans gals jau klātu [628]

Cik tuvu man mans gals jau klātu, To cilvēks teikt neviens nemāk.
Kas izprast var ta Kunga prātu? Laiks aiziet, nāve nācin nāk.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!


Rīts dažu reizi labs izrādās; Kas zina, kāds tas vakars kļūs?
Kamēr es mītu dienās šādās, Man nāve allaž priekšā būs.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Kungs, māci lūdzams man aizvienu, Cik tuvu gals man, apdomāt,
Lai Jezus vātīs glābjos, lienu; Un dodi grēkus man atstāt.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Dod, ka pie laika savu namu Es apkopju pēc tava prāt’,
Lai dvēselīte aiziedama Ir gatava, kad laiks tai klāt.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Kungs, dari debesi man saldu, Par rūktām žultīm pasauli,
Lai, kamēr vēl virs zemes maldu, Uzskatu, kas būs mūžigi.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Ak Tēvs, izdzēsi manus grēkus Ar Kristus dārgu asini!
Lai tas dod mirstot jaunus spēkus; Ved tavā mierā pēdīgi.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Iekš Jezus vātīm es atromu Priekš sevim jauku atdusu;
Tam savu garu mirdams domu Un tā es saldi aizmiegu.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Nedz dzīvibā, nedz nāvē lieku No sava Jezus nošķirties.
Es roku viņa sānīs lieku Un saku: mans Kungs un mans Dievs!
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Ar Jezus taisnīb’ apģērbts esmu Sen savā svētā kristibā;
Tēvs, tava bērna vārdu nesu, Man bērnu tiesa nospriesta.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Es esmu baudijs Jezus miesu Un dzēris viņa asini, -
Nu gaidu žēlastības tiesu Ar to savienots mūžigi.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Nāc tad, mans gals, šodien vaj rītu, Ar Jezu tas man izdosies.
Un kad es nāves-rokās krītu, Tad Jezus pats ar mani ies.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Tā, žēligs Tēvs, es tev nodomos Un visas bēdas aizmirstu;
Priekš nāves nebīstos, nedz stomos: Es tev caur Kristu piederu.
Un tā es tiešām zin’ šo liet’: Ka mans gals labi man iziet!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.