175. Kāds ir mūsu Pestītājs Jēzus Kristus?


Man līdzās

Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Jo Viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Tāpēc Viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Jo tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. [Ebr.2:14-18]


Sirdsmīļais Pestītāj,
Ar kādu gudrību Tu esi sācis savu darbu mūsu dēļ!
Tu esi nācis pie mums kā brālis,
Kā mums līdzīgs,
Bet vienlaikus – to zinu -

Tu esi arī Dievs
Kristus, mans Kungs –
Debesu un zemes valdnieks,
Bet man nav jādreb bailēs Tavā priekšā,
Jo Tu esi tapis mans biedrs,
Mans draugs, mans brālis –
Miesā un asinīs nostājies man līdzās.

Kā cilvēks, kā mēs visi – cēlies no ļaudīm:
No priekštečiem – labiem un ļauniem,
Un nācis pie mums, kas neziņā drebam un nīkstam,
Ar mierinājumu, ar prieka vēsti mūsu sirdīm,
Lai tās atgūstas un droši paļaujas uz Tevi.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.