308. Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?


Lūgšana Jaungada dienā

Visuvarenais Dievs, Debesu Tēvs, mēs nezinām, kas mūs gaida. Jebkura diena nākamajā gadā var kļūt mums par smagu nastu. Tavā lielajā žēlastībā visas šādas lietas ir mums apslēptas. Tēvs, mēs Tev pateicamies par vienīgo, ko mēs zinām par šo jauno gadu, – Tavai žēlsirdībai nekad nepienāk gals, tā ir ik rītu jauna. Tāda ir Tava uzticība mums. Tādēļ palīdzi mums palikt Tavā žēlastībā un likt visu paļāvību uz Tavu uzticību.

lūgšana Jaungada dienā

Nākamā gada dienām dod mums, Tēvs, spēku, gudrību un ticību. Palīdzi mums labi darīt savu darbu un pildīt savus pienākumus. Dod mums vajadzīgo pacietību. Kad nastas kļūs smagas un dienas garas un nogurdinošas, atgādini mums, ka Tava pacietība ir lielāka par mūsējo un ka Tu esi labs pret tiem, kas gaida uz Tevi, pret dvēselēm, kuras meklē Tevi.

Tēvs, mēs lūdzam: svētī mūsu mājas un visus mūsu tuvos un mīļos. Svētī mūsu zemes ļaudis. Lai viņu darbs nes augļus. Lai lauki nes ražu savā laikā. Dod mums mieru. Vadi un svētī mūsu zemes vadītājus, lai tie stāv taisnības, miera un godīguma pusē un nekad nav uz vienu roku ar netaisnību, aizspriedumiem vai pašlabumu.

Šinī jaunajā gadā svētī arī kristīgo darbu mūsu vidū un visās zemēs. Lai Tava baznīca nes labo vēsti visiem ļaudīm: “Raugiet, kur jūsu Dievs!” Lai tā jo stipri mums atgādina, ka še mums nav paliekamas pilsētas, bet mums jāmeklē nākamā. Kungs, dod mums tādu ticību un tādu svētceļnieka garu, ka mēs aizmirstu, kas palicis pagātnē, un dedzīgi tiektos uz savu mērķi – Dieva debesu aicinājumu Kristū Jēzū (Fil.3:13-14). Tēvs, svētī tā mūsu jauno gadu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.