360. Kam draudzes gans nevar dot Vakarēdienu?


Lūgšana Zvaigznes dienā

Dievs, Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vēsti par Austrumu gudrajiem, kuri meklē jaundzimušo jūdu ķēniņu. Mēs nezinām, kas bija šie cilvēki, bet mums pietiek, ja saprotam, ka viņus vadīja garīgas slāpes un ilgas pēc Pestītāja.

Lūgšana Zvaigznes dienā

Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tavi vēstneši mums ir atnesuši labo vēsti par pasaules Pestītāju. Mums nevajag meklēt Viņu vai sekot debesu zvaigznēm. Mēs Tev pateicamies, ka mūsu Pestītājs ir mūsu vidū, Tavā vārdā un Tavā svētajā kristīgajā baznīcā. Tāpēc palīdzi mums tiekties pie Tava vārda un sakramentiem, kas ir Viņa silīte mūsu vidū. Kad mēs Viņu tur atradīsim, tad līksmosim un slavēsim Tavu svēto vārdu.

Gudrie atnesa dārgas dāvanas. Palīdzi mums, ka mums nebūtu jākaunas par trūcīgo dāvanu, ko spējam dot mūsu Pestītājam. Palīdzi mums būt priecīgiem devējiem, jo mēs zinām, ka Tu mūs esi pirmais mīlējis un devis mums Savu neizsakāmo dāvanu, mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu.

Palīdzi mums šodien atcerēties visus, kas staigā tumsībā un nav vēl redzējuši dzīvības gaismu [Jes.9:1-2]. Palīdzi mums apzināties, ka mēs esam atbildīgi, lai arī viņi iegūtu to, ko jau esam ieguvuši mēs. Palīdzi mums nest viņiem Tavu svēto vārdu – tā ir patiesā zvaigzne, kas ved pie Kristus.

Kungs, radi visas pasaules tautās izsalkumu un slāpes pēc pestīšanas. Sūti Savus vēstnešus, lai pasludinātu visiem, ka Pestītājs ir jau nācis pasaulē un ka Viņš vēlas darīt tos par Saviem mācekļiem un Taviem patiesiem bērniem. Tēvs, svētī šo darbu Savā svētajā kristīgajā baznīcā Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Lūgšana Zvaigznes dienā”

  1. moritz:


    Reku, Mamontovs uztaisījis filmu, rāda pa Krievijas TV, viss gudro dāvanu komplekts Krievijā apskatāms savā godībā.

  2. Cody:


    Bet neizdevās šogad atvest silīti, kurā Jēzus gulēja.

    Šodien noskatījos kā čekists Putins muguru locīja un krustus meta gudro komplekta lādītes priekšā. Atgriezies, jau kuro gadu. Pirms tam Marijas briljantu zelta joslu pielūdzis.

    Tomēr, kāds musulmanis šodien Krievijas galvenajā Dievnamā uzrāpies kliedza-Allahs ir visuvarens!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.