81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?


Lūgšana Lieldienās

Mēs Tevi slavējam, Kungs Jēzu Kristu, par Tavu godības pilno augšāmcelšanos. Tev ir nāves un elles atslēgas, jo Tu esi satriecis nāvi un elli. Tu esi “Āmen”, uzticīgais un patiesais liecinieks, Tas, kurš atdara, un neviens to neaizslēgs, kurš aizslēdz, un neviens to neatdarīs (Jes.22:22).

Tagad mēs Tevi lūdzam, Kungs, ļauj mums gūt līdzdaļu Tavā godības pilnajā augšāmcelšanās notikumā un dzīvībā, ko Tu esi mums izcīnījis, kad Tu uzveici mūsu ienaidniekus – grēku un nāvi. Lai šī jaunā dzīvība būtu mūsos Tavā vārdā un Tavā Svētajā Garā, ka mēs aizvien varam staigāt Tavas augšāmcelšanās spēkā.

Kungs Jēzu, mēs Tevi lūdzam: palīdzi visiem, kuri tic Tev, dzīvot jaunajā gaismā, kas atspīdēja pirmo Lieldienu rītā. Dod viņiem jaunu dzīvību, ko miesas nāve nespēj uzveikt. Palīdzi tiem, ka tie nebaidītos no saviem ienaidniekiem – grēka un nāves. Palīdzi viņiem turēt drošu prātu, jo viņi zina, ka Tu šos ienaidniekus jau esi pārspējis.

Kungs, nāc pie mums, kā Tu nāci pie Saviem pirmajiem mācekļiem. Dod mums Savu mieru. Dod mums palikt šajā mierā līdz galam un, kad Tu sauksi mūs prom no šīs dzīves, ļauj mums aiziet mierā, drošībā, ka Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība. Un beidzot, kad Tu atkal atnāksi godībā, dod mums priekpilnu augšāmcelšanos. Tad līdz ar lielo ticīgo pulku, ko neviens nevar saskaitīt, ļauj, ka mēs dodam Tev godu un slavu, un pateicību, jo Tavas nāves un augšāmcelšanās dēļ mēs varam ieiet mūžīgajā svētībā.

Uzklausi mūsu lūgšanu, Kungs Jēzu, Savā augstajā un svētajā vārdā. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.