100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?


Johann Olearius: Kungs Jēzu, Tavas asinis

Kungs Jēzu, Tavas asinis
Ir spirgtums tam, kas izmisis,
Tās priecina, tās stiprina
Un visus grēkus nomazgā.


Man rota Tavas asinis,
Ar to Tu dvēseli apģērbis;
Kad Dieva priekšā jāiet būs,
Tā mana pestīšana kļūs.

Ak Jēzu, mīļais Pestītājs,
Mans prieks, mans mūžīgs žēlotājs,
Tu dziedē katru grēc’nieku
Un dod tam jaunu dzīvību.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.