85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?


Kas… Kam mēs tagad piederam [296]

Dievs Tēvs, ar žēlastibu Mums šodien uzskaties,
Kad mēs ar pazemibu Tev še nododamies
Piedod, ko alošanā Un bērnu neprašanā
Mēs esam grēkoj’ši.


Tavs priecas-vārds mums mācīts, Ka tu ta dzīviba,
Un daudzreiz mums ir sacīts, Ka mums tev Jāklausa;
Mēs staigāt tavās pēdās Kā priekā tā ar bēdās
Priekš tev apņemamies.

Svēts gars lai prātu valda, Ka tā ar dzīvojam
Un to pie tava galda Nekad neaizmirstam,
Ka Dieva bērni esam, Ka tavu vārdu nesam,
Tev mūžam piederam.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.