174. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Kristus?


Tavs vārds kā rasa spirdzina [586]

Tavs vārds, Kungs, taisnis vadons mums, Mūs glābj no grēku slazda,
Ir stipra pils un patvērums, Atspirdzina kā rasa
To nogurušu sird’, Kad vels to māc un tird’:
Uzvār to pasauli, Ka tā mūs neaprij,
Dod sirdī Dieva mieru.


Tad ved uz taisniem ceļiem man, Ak Kungs, caur tavu vārdu!
Dod padomu, dod iespirgšan’, Ka sātanu pārvāru.
Par medu saldāku, Par zeltu dārgāku
Lai turu tavu vārd’: Tas lai man māc’ un rād’
No visas sirds tev mīlēt.

Dod svēto Garu manim klāt Par ķīlu sirdī vājā,
Apzieģelēt, apstiprināt, Ko tavs vārds mani māca.
Dod pašam atzīties Caur tavu vārdu Dievs;
Lai pie tā pietveros Un mūžam negriežos
Uz grēk’ un maldīšanu.

Dievs, ticibu man stiprina, Ka varu droši cīties
Un apakš Jezus karoga Pēc debes-valstib’s dzīties,
Ka krustu, vaijašan’ Un nāves spaidišan’
Es labāk izciešu, Ne ka es atmetu,
Kungs, tev un tavu vārdu!

Meld. Dievs Kungs ir mūsu stipra pils.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.