316. Vai tas, kurš novērsies no savas kristībā slēgtās derības, var vēl atgriezties atpakaļ?


Kā atrast pareizo ceļu

Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā; noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu vārdu bītos! [Ps.86:11]

Kā atrast pareizo ceļu


Dāvids vēlējās dzīvot saskaņā ar Dieva gribu, taču viņam bija divas problēmas. Pirmkārt, nebija viegli saprast, kāda katrā reizē ir Dieva griba. Otrkārt, tā bija viņa paša dalītā sirds, kas kavēja pildīt Dieva gribu pat tad, ja viņš to zināja.

Arī mums šīs problēmas ir pazīstamas!

Protams, nav viegli zināt un saprast, kā katru reizi jārīkojas. Nereti arī mēs nonākam situācijā, kad jāpieņem lēmums, taču esam apmulsuši. – Kā ir pareizi, Kungs? Pa kuru ceļu doties?

Un mums jāsaka līdzīgi Dāvidam: “Māci man, Kungs, Tavu ceļu! Māci man būt klusam atvērtas Bībeles priekšā un palīdzi meklēt Tevi lūgšana. Māci man, Kungs, Tavu ceļu!”

Mums ir doti Tā Kunga baušļi, lai tie mūs vadītu. Tāpat mēs esam saņēmuši arī Jaunās Derības liecinieku un apustuļu pamudinājumus, kas skaidri atklāj Dieva prātu. Tāpēc nemeklēsim Tā Kunga gribu paši savās domās un nesekosim sabiedrības viedoklim, bet allaž vērsīsimies pie Dieva vārda, lai saprastu, kā ir labi un pareizi.

Ne mazāka ir otrā problēma – mūsu dalītā sirds. Dievs ir radījis mūsos jaunu sirdi, kas labprāt vēlas pildīt Viņa prātu [2.Pēt.1:3], taču mūsu vecā “miesa” jeb ļaunā samaitātība tiecas pretējā virzienā. Tādējādi mūsu sirdī notiek cīņa, ko apustulis Pāvils apraksta Vēstulē galatiešiem [Gal.5:16-23].

Arī mums ir jālūdz kā Dāvidam: “Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu vārdu bītos!”

Kungs, dod, man Svētā Gara spēku rīkoties pēc Tava prāta!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.