65. Kad mēs esam paklausīgi saviem vecākiem?


Pieķerties savam jaunajam vārdam

Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. [Rom.12:9]

Pieķerties savam jaunajam vārdam

Ja tu Dieva baušļus turi, tad tu paliec Dievā un Dievs tevī. Kas ir tie baušļi, ko turēt? – tas, lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdam un mīlam cits citu. Bet kā gan lai mēs zinām, ka Viņš patiesi paliek mūsos, ja pildām ko Viņš mums pavēlējis? – proti, no Gara, ko Viņš mums ir devis.

Kā tikt pie Gara? – ja lūdzam, un ticam, ka Dievs to ir solījis dot, katram, kas lūgs, tad lai ticībā to arī saņemam no Viņa. Ja mēs gribam turēt Viņa baušļus un darīt to, kas Viņam patīkams, tad lai mums ir arī paļāvība uz Dievu, ka mūsu sirds nepazudinās mūs. Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un Viņš zina visas lietas un vienīgi paliekot Dievā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi Viņa priekšā klusināt.

Nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību! …kā? – kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi …tā mēs noprotam, to mīlestību. Vai tad mēs nebūtu zinājuši? …Kristus ne vien mantu, bet savu dzīvību par mums ir atdevis, ka arī mums pienāktos atdot savu dzīvību par brāļiem. Kā gan lai Dieva mīlestība paliktu tajā, kas savu brāli ienīst? …jūs zināt, ka ienaids ir slepkava, bet neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību.

Kā mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā? – jo mēs mīlam brāļus …kas nemīl, tas paliek nāvē. Kā var atšķirt Dieva bērnus no velna bērniem? – katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, nedz arī tas, kas nemīl savu brāli. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma, … bet tamdēļ jau arī Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.

Katrs, kas grēko, nav Dievu redzējis, nedz Jēzu atzinis. Redzi, kauču neviens nav taisns, tomēr neviens, lai tevi arī nemaldina: – kas dara taisnību, tas ir taisns. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība. Tā kā Dievs vien ir taisns, tad katrs, kas paliek Kristū, negrēko.

Jūs zināt, ka Dievs ir apslēpts Dievs, bet Viņš ir atklājies mums Kristū, lai mums mūsu grēkus atņemtu (nekādu grēku nav Viņā). Kas mēs, kas tagad esam Kristieši pasaulē, zinām kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam (jo Kristus vārdu nesam).

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.