248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?


Dieva vārda sēkla ir dzīvība

Jēzus saka: “Sēkla ir Dieva vārds” (Lk.8:11). Lai vēl skaidrāk ilustrētu Dieva vārda spēku, attēlā redzamā sēkla būtu jāpalielina miljoniem reižu.

Dieva vārda sēkla ir dzīvība

Dieva vārda spēks visprecīzāk ir atspoguļots šajā Psalmu tekstā: “Viņš runāja, un tā notika” (Ps.33:9). Ja tas jūs vēl nepārliecina, padomājiet par šo Rakstu vietu: Dievs “sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu” (Rom.4:17). Dievs var radīt no nekā! Cilvēks spēj ko radīt no izejvielām, tātad – no jau pastāvošām lietām, bet vienīgi Dievs ir spējīgs radīt kaut ko no nekā!

DIEVA VĀRDS DARA BRĪNUMUS!

Ar Savu dzīvo vārdu Dievs ir ne tikai acumirklī radījis pasauli, bet turpina radīt arī šodien: ar Savu Kristībā klātesošo vārdu Viņš rada mūsos grēku nožēlu, ticību, attaisnošanu un svētdarīšanu (1.Kor.1:30), kā arī dzīvu cerību (1.Pēt.1:3)! Tas viss notiek Dieva Tēva augšāmcelšanas spēkā, ko mēs iepazīstam un piedzīvojam caur Viņa vārda sēklu. “..Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem” (Ef.1:19-20).

VISA PAMATĀ IR VĀRDS!

Tādējādi mūsu attiecību pamatā ar Dievu ir Viņa vārda sēkla. Kad Dievs savā vārdā nāk pie mums (Jēzus ir miesā nācis Dieva Vārds – Jņ.1:14) un mēs Viņu nenoraidām un nepaliekam vienaldzīgi, Dievs mūsos un caur mums dara brīnumus!

Visa pamatā ir Dieva dzīvais vārds, ko saņemam Kristībā, un tam sekojošās dāvanas. No dzimšanas brīža līdz pat aiziešanai no šīs pasaules (Fil.2:13) Dievs allaž “darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat” (1.Tes.2:13).

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.